Čišćenje dijamantskim filčevima se razvija godinama. Sada je tehnologija toliko napredovala, pa Vam predstavljamo dijamantske filčeve i za odstranjivanje premaza i za dnevno čišćenje. Kod dijamantskih filčeva je važno da je mehanika čišćenja znatno veća, tako da u većini slučajeva nisu neophodna hemijska sredstva za čišćenje. Pored svega, dijamantski filčevi traju i do 4 puta duže.