{ Rilex Co • Sistem kvaliteta - Rilex Co

Sistem kvaliteta

Konstantost i visoki standardi kvaliteta usluga koje pružamo

Sertifikat

Sertifikat kvaliteta

Vidi uvećano

Sertifikat

Sertifikat kvaliteta

Vidi uvećano

Sertifikat

Sertifikat kvaliteta

Vidi uvećano

ISO

Radeći na stalnom unapređenju procesa i usluga koje pružamo, nastojimo da dostignemo najviše standarde u svojoj oblasti. Da bi to ostvarili uspostavili smo efektivne sisteme komunikacije sa našim korisnicima, ali i sa ostalim zainteresovanim stranama, a znanja i veštine naših zaposlenih se stalno usavršavaju i proširuju.

Povećanje nivoa zadovoljstva korisnika naših usluga, kao i zaštita životne sredine je naš stalni posao. U tom cilju poslovni sistem je uspostavio dokumentovan sistem menadžmenta kvalitetom, prema zahtevima standarda ISO 9001:2008, kao i sistem menadžmenta životnom sredinom, koji je definisan standardom 14001:2004, za čije je stalno poboljšanje opredeljeno i odgovorno najviše rukovodstvo. Takođe posedujemo i sertifikat Managment Systems OHSAS 18001.

SERTIFIKAT KVALITETA

DSW

ČLAN POSLOVNE MREŽE

DSW

RILEX - BOSNA I HERCEGOVINA

  • Adresa: Branka Radičevića br. 14
  • 78102 Banja Luka
  • Tel/fax: +387 (0) 51 926 070
  • Tel/fax: +387 (0) 66 021591
  • mail: rilex.co@gmail.com

RILEX - SRBIJA

  • Adresa: Sime Igumanova br.60
  • 11000 Beograd
  • Tel/fax: +381 (0)11 38-36-884
  • Tel/fax: +381 (0) 11 38-36-885
  • mail: office@rilex.co.rs